Terrassilaudade õige paigaldamine

Vastupidava puitterrassi ehitamiseks on oluline terrassilauad õigesti paigaldada. Tähtis on olla teadlik, milline on terrassilaudade sobiv vahekaugus, kuhu tuleb kruvi lauas kinnitada ja milline laua külg ülespoole pöörata.

<< Kas kruvide materjali valimise etapp jäi vahele?

Terrassipuit on elav materjal, mis kogu oma eluaja jooksul niiskustasemete ja temperatuuride vaheldumise mõjul paisub ja kahaneb. Vastupidava puitterrassi ehitamiseks tuleb puidu käitumist arvesse võtta ning seega on oluline paigaldada terrassilauad õige vahekaugusega.

Kui paigaldada terrassilauad liiga tihedalt, tekib oht, et lauad tõugatakse aja jooksul konstruktsioonist välja või surutakse omavahel kokku, mille mõjul lauad kerkivad üles ja tõmbavad ka kruvid kaasa. Liiga hõreda paigaldamise korral jäävad aga kuival perioodil terrassilaudade vahele tarbetult suured vahed.

Neid stsenaariume saab terrassilaudade õige paigaldamisega lihtsalt vältida. Allpool toome välja Rootsi puidusektori esindusorganisatsiooni Svenskt Trä (Rootsi Puit) soovituste kõige tähtsamad punktid.


1. Aluskonstruktsiooni kaitsmine niiskuse eest

Talade ja prusside kaitsmiseks niiskuse eest paigalda pikisuunaline isolatsioonipapi riba. Isolatsioonipapiga tuleb kaitsta ka maja karkassi või seina vastas olev kandetala. Isolatsioonipapp tuleb servi mööda alla voltida, et vesi saaks lihtsamalt ära voolata.

2. Terrassilaudade otste viimistlemine

Lõpptulemus jääb palju parem siis, kui saed kõik lauaotste jätkupinnad korralikult maha, vaatamata sellele, et see võtab veidi lisaaega. Lauaotste kaitsmiseks kasuta immutavat kruntõli.

3. Terrassilaudade õigetpidi paigaldamine

Terrassilauad tuleks eeskätt paigaldada nii, et ilusam külg jääb üles. Võimaluse korral võiks ülespoole jääda südamikukülg, et puidu aastarõngad moodustaksid „naeratava suu“. Sel juhul muutuvad terrassilaudade pealmised küljed aja jooksul veidi kumeraks, mis lihtsustab vee ärajooksmist.

ET_illustration_südamik_trallsnack roheline taust.png

4. Laudade paigaldamine servast servani vahekaugustega

Kuna terrassilaudade niiskusesisaldust tarne ajal on keeruline kindlaks teha, ei tohi laudu paigaldada ettemääratud vahedega. Selle asemel tuleb lauad paigaldada kindlate servast servani vahekaugustega. Sedasi toimides jääb laudade vahekaugus sobivaks nii kuiva kui ka niiske materjali puhul. Servast servani vahekaugused sõltuvad terrassilaudade mõõtmetest ja puidu liigist. Svenskt Trä kodulehel tabelis nr 3 leiab kõik mõõdud.

Vaata Rootsi puidusektori esindusorganisatsiooni Svenskt Trä (Rootsi Puit) tabelit

ET_illustration_kaugus servast serva_trallsnack.jpg

5. Terrassilaudade paigaldamine sirgelt

Ilusa lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kogu rea pikkuses kasutada sama laiusega terrassilaudu. Iga terrassilaud tuleb alati üle mõõta, sest laudade laius võib niiskusesisalduse tõttu varieeruda ja seetõttu iga meetri järel märgistuse tegemine lihtsustab tööd. Kasuta selleks pliiatsit või kriidinööri. Kui lauad ei joondu täpselt märgistuse järgi, siis reguleeri laudade vahelist kaugust. Nii saad kindlasti sirge ja võrdkülgse terrassilaudise ega pea lõpuks ebaõnnestunud kohti parandama.

Puidu lõhenemisohu vähendamiseks tuleb terrassikruvid paigaldada 30 mm laua pika külje servast sissepoole ja 45 mm laua lühikese külje servast sissepoole.

SE_trallskruv_svenskt trä_bygga altan_900x300px.png

6. Kruvide paiknemine

Puidu lõhenemisohu vähendamiseks tuleb terrassikruvid paigaldada laua pika külje servast 30 mm sissepoole ja laua lühikese külje servast 45 mm sissepoole.

Võimaluse korral väldi terrassilaudade jätkamist. Juhul kui jätkamist vältida ei saa, paigalda jätkukohale naelutusprussid ja kinnita terrassikruvid lauaotsast 45 mm kaugusele.

ET_illustration_kinnitus_trallsnack.png

7. Kruvide kinnitamine lauapinnaga tasaselt

Terrassikruvid tuleb kinnitada terrassilaua suhtes täisnurga all ning kruvipead peavad olema terrassilaua pinnaga ühel tasapinnal, mitte sügavamal. Kruvide süvistamine sügavamale puidu sisse tekitab niiskusekahjustuse ohu, sest vesi koguneb kruviavasse.

Rohkem juhiseid ja nõuandeid

Kui tahad terrassi ehitamise kohta veel rohkem teada saada, vaata ka neid artikleid.