Kauakestva terrassi karkassi ehitus ei ole raketiteadus juhul, kui kasutad õigeid tooteid

Kui vundament on valmis ja kandetala maja karkassi külge kinnitatud, tuleb valmis ehitada terrassi karkass, mis kestaks võimalikult kaua. Seega tuleb hakata tegelema prussidega, mis moodustavad karkassi raamistiku, ning ka nende prussidega, mille külge kruvitakse terrassilaudis.

<< Kas kandetala kinnitamine fassaadi külge jäi lugemata ?

Juhul kui karkassi ehitamise osas on kõik juba selge, saad minna järgmise tööetapi juurde: Peidetud või nähtavad terrassikruvid >>

Tasapinnaline terrassi karkass või ristkarkass?

Valik sõltub sageli terrassi kõrgusest. Ristkarkassi (all vasakul) saab üldjuhul kiiremini paigaldada, aga selle jaoks peab terrassilaudis jääma veidi kõrgemale. Juhul kui terrass sh terrassi karkass peab olema madalam, langeb valik tavaliselt tasapinnalise karkassi kasuks (all paremal), kus prussid ja kandetalad ristuvad samal kõrgusel.

SE_bygga altan_kryssbjälklag_nedsankt bjälklag_900x300 px.png

Tasapinnalise terrassi karkassi ehitus ja prusside paigaldus

Tasapinnalise terrassi karkassi ehitamine sujub kiiremini juhul, kui karkassi prusside paigaldamisel kasutad kas WAF, HEX või ET-T konstruktsioonikruvi. Ükski neist ei nõua ettepuurimist ning kõik täidavad sama otstarvet, kuid erinevad mõnevõrra paigaldusviisi ja välimuse poolest.

  • ET-T kruvi jätab ilma nähtavate kruvipeadeta paigaldustulemuse. Kruvi väike pea süvistub teatud piirini puidu sisse ja jääb täiesti peitu.
  • WAF kruvi on ümara lameda peaga ning annab ilusa paigaldustulemuse.
  • HEX kruvi saab kuuskantvõtmega kiiresti paigaldada, aga paigaldustulemus jääb esteetilisest küljest teistele veidi alla.

Juhul kui konstruktsioonikruvisid ei soovita kasutada, saab valida talakingad, mis kinnitatakse ankrukruvidega. Vasakpoolne pilt kujutab talakinga ja ankrukruvidega paigaldust, parempoolsel on näha paigaldus WAF konstruktsioonikruvidega.

Hea nõu! Kõigi nende ülal loetletud kruvidega saab kinnitada väga erinevaid puitkonstruktsioone ja ehitisi. Loe lähemalt siit, milliseid kruvisid kasutati unikaalse sauna ehitusel Klooga järvele.

SE_regelverk_trall_balksko_beslagsskruv_900x400px.jpg

Allolevast videost leiad konkreetsed juhised terrassikarkassi ehitamiseks. Ehituse käigus tuleb kasutada nii ET-T kruvi, WAF ehituskruvi kui ka ankurkruvi koos liitmikega.

 

Prusside paigaldamine ristkarkassi puhul

Ristkarkassi puhul paiknevad prussid kandetala peal ning need tuleb kinnitada teineteise külge kas ET-T konstruktsioonikruvidega või nurgikutega. Allapoole mõjuvat koormust toetab kandetala, seega tuleb antud juhul tegeleda vaid külgjõududega.

Prusside ja kandetalade jätkamine

Juhul kui kandetala või pruss peab olema puitdetaili originaalpikkusest pikem, saab detaile jätkata. Parim viis on paigutada kandetala jätkukoht tugiposti kohale või prussi jätkukoht kandetala kohale, et detailid oleksid toetatud.

Ära unusta! Pruss/kandetala tuleb kinnitada ka jätkudetaili külge ning selleks kasutatakse topeltkinnitust või naelutusplaate.

Karkassiprusside topeltkinnitus või vekseldamine 

Karkassiprusside topeltkinnituseks või vekseldamiseks soovitame WAF konstruktsioonikruvi. Konstruktsioonipuidu sujuvaks kokkuühendamiseks soovitame ET-T konstruktsioonikruvi. Nurgikute ja talakingade kinnitamiseks soovitame ankrukruvisid.