Loading image...

Kas terrassi ehitusluba on vajalik?

Loe lähemalt siit, millal on terrassi ehitusluba vajalik ja millal piisab vaid ehitusteatisest.

Millal on terrassi ehitusluba & ehitusteatis vajalik?

Millal on terrassi ehitusluba ja/või ehitusteatis vajalik ja millal mitte, ei ole meie ehitusseadustikus väga täpselt määratletud, küll aga:

  1. Terrass on erirajatis vaid juhul kui terrassi kõrgus maapinnast on üle 1 m kõrge. Sel juhul on vaja nii uue terrassi ehitamiseks kui ka vana lammutamiseks ehitusteatist.
  2. Kui plaanid üle 20 m2 ehitusaluse pinnaga terrassile ehitada ka varikatuse, siis tuleb koostada ehitusprojekt ning esitada ehitusteatis.
  3. Terrassi ehitamisel miljöö- ja muinsuskaitsealadele tuleb arvestada, et lahendus peab sobima ka naaberhoonetega. Miljööaladele kehtestatud nõuded on tavaliselt mõnevõrra leebemad, muinsuskaitsealadel tuleb projekt kooskõlastada nii kohaliku omavalitsuse kui ka Muinsuskaitseametiga. Samuti tuleb arvestada võimalike ehituspiirangutega juhul kui terrass rajatakse looduskaitsealale.
  4. Terrassiga integreeritud välibasseinide rajamisel on soovituslik ehitusteatis. Basseine ei ole erirajatistena ehitusseadustikus üles loetletud, kuid võimalike probleemide ennetamiseks tuleks ehitustingimused kohaliku omavalitsusega kindlasti üle täpsustada.
Loading image...

Millal ei ole ehitusluba & ehitusteatis vajalik?

  1. Kui plaanitav terrass jääb alla 1 m kõrguseks, siis ei liigitu ta loakohustuslike ehitiste/rajatiste hulka.
  2. Üle 1 m kõrguse terrassi ümberehitamise, laiendamise kuni ja üle 33% ning selle asendamise puhul samaväärsega ei ole samuti ehitusteatis nõutud.
Loading image...

Kas terrassi loetakse hoone ehitusaluse pinna hulka?

Alla 1 m kõrgusega terrassi ei loeta hoone ehitisealuse- ega brutopinna hulka. Samuti ei ole alla 1 m kõrgusega terrassile määratud eritingimusi näiteks tema pikkuse osas.

Kas terrassi kaugus naaberkrundist on oluline?

Sõltuvalt omavalitsuse ehitusmäärusest on tavaliselt lubatud ehitada kinnistu piirist 5 m kaugusele. Kui ehitatakse lähemale, on kindlasti vajalik naabri(te) kirjalik nõusolek. Vastavavalt ehituslikele tuleohutusnõuetele peab üle 1 m kõrguse terrassi ja naaberkinnistul asuva hoone vaheline kuja olema minimaalselt 8 m.

Mis juhtub, kui ehitada ilma ehitusloata & ehitusteatiseta?

Kui ehitusluba/ehitusteatis on nõutud, tuleb projekt seadustada tagantjärele. Kui omanik oma eksimusi ei likvideeri, võib omavalitsus kasutada sunniraha meedet või nõuda ebaseadusliku ehitise lammutamist.

Loading image...

Hea nõu!

Enne terrassi ehitamist võta kindlasti ühendust kohaliku omavalitsusega, sest vaid nii saad olla kindel, et sinu uus terrass rõõmustab mitte ainult sind ja sinu peret, vaid ka kõiki lähemaid ja kaugemaid naabreid.

Kui soovid seaduste ning määrustega lähemalt tutvuda, siis leiad viited kõigile neile siit:

  • Täismahus ehitusseadustiku leiad siit lingilt
  • Ehitusseadustiku tabeli ehitusteatise, ehitusprojekti ja ehitusloa kohustuslikkuse kohta leiad siit lingilt
  • Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise aluste määruse leiad siit lingilt 
Loading image...

Vaata lähemalt ka neid artikleid

Loading image...

Kas palgata ehitusproff?

Profist ehitaja palkamisel on palju eeliseid. Siit leiad 5 asja, mida peaksid enne profi poole pöördumist juba teadma.

Loe soovitusi siit
Loading image...

Kas plaanid terrassi ise ehitada?

Mõne tööetapi vahele jätmine või valede otsuste tegemine võib mõnikord päris kalliks maksma minna. Siit leiad juhendi, mis sisaldab kõiki terrassiehituse vajalikke etappe.

Vaata juhiseid
Loading image...

Leia lähim ehituskauplus

Ehituspoest leiad kõik terrassiehituseks vajaliku – kruvid, kinnitusdetailid ja puitmaterjali. Siit leiad kõik ESSVE toodete edasimüüjad, kes pakuvad ka laia valikut ESSVE terrassitooteid.

Otsin ehituspoodi
Loading image...